Een prettig kerstfeest voor de daklozen

Voor het zesde jaar op rij hebben de medewerkers van Pressalit vlak vóór Kerstmis een feestmaal voor de sociaal achtergestelden in Aarhus bereid. Het traditionele kerstontbijt is één van vele sociale initiatieven, waaraan Pressalit veel belang hecht.

Die voormiddag in december is het druk in het centrum van Aarhus, een vaste pleisterplaats in het dagelijks leven van een groot deel van de sociaal achtergestelde stadbewoners. Voor de aanwezigen is deze donderdag echter geen dag als alle andere. In de keuken zijn medewerkers van Pressalit namelijk bezig met de voorbereidingen van het jaarlijkse kerstontbijt voor de daklozen die druppelsgewijs toestromen.

Dit is al het zesde jaar op rij dat Dan Boyter, Executive Vice President van Pressalit, de sociaal achtergestelden van de stad een kerstontbijt aanbiedt. Dit evenement maakt deel uit van de overkoepelende filosofie van Pressalit om betrokken te zijn bij de samenleving en de omgeving waarvan de onderneming deel uitmaakt.


– Dit evenement is een traditie geworden en wij doen ons best om deze traditie in stand te houden. Het betekent veel voor ons dat wij deze mensen, die vaak in moeilijke omstandigheden leven, in deze periode een dag vol licht en warmte kunnen schenken. Wij geloven niet dat wij op één dag de leefomstandigheden van de daklozen kunnen veranderen, maar als bedrijf willen wij graag een deel van de verantwoordelijkheid op ons nemen en wijzen op het feit dat zowel de privésector als de overheid een bijdrage kan leveren om de situatie van achtergestelde groepen in onze samenleving te verbeteren, zegt Dan Boyter.

Drie aandachtspunten voor CSR

Het maatschappelijke werk van Pressalit werd in 2011 bekroond met de CSR-prijs, de zogenaamde CSR People Prize. Pressalit ontving deze prijs onder andere omdat ons CSR-werk sterk in ons bedrijf verankerd is en gebaseerd is op drie pijlers: medewerkers, milieu en medeverantwoordelijkheid.

Medeverantwoordelijkheid is de algemene benaming voor activiteiten waarbij Pressalit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich neemt en actief meewerkt aan het oplossen van problemen die eigenljk de corebusiness van de onderneming overschrijden. De activiteiten vinden gewoonlijk plaats waar Pressalit gevestigd is en worden georganiseerd in samenwerking met de gemeente, de plaatselijke gemeenschap of een belangengroep. De medewerkers van Pressalit doen nu en dan aan vrijwilligerswerk tijdens hun werkuren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld optreden als beroepsbegeleider van “nieuwe Deense vrouwen” of als vrijwilliger bij de brandweer van de stad Ry.

Toegewijde werknemers

Tien Pressalit-werknemers besteden hun werkdag aan het kerstontbijt voor daklozen. Aan kandidaten geen gebrek.

- Onze medewerkers hebben zoveel belangstelling voor deze actie van vandaag dat sommigen helaas niet kunnen deelnemen, ook al hebben ze zich aangemeld. Ik denk dat deze grote betrokkenheid te danken is aan het feit dat hun liefdadigheid hier zeer concreet wordt. De medewerkers komen naar buiten en ontmoeten de mensen voor wie ze zich inzetten persoonlijk. Dat is gezond en werkt motiverend, aldus Dan Boyter.


De plaatselijke tv-zender TV2 Østjylland (Oost-Jutland) was aanwezig tijdens het kerstontbijt.